Asigurare RCA

Acasă / Asigurări / Asigurare RCA

Asigurarea  obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule (RCA) este un contract  de asigurare încheiat între proprietarul și/sau utilizatorul unui vehicul și asigurătorul licenţiat.  

Persoanele care utilizează vehicule înregistrate în Republica Moldova sunt obligate să încheie contracte de asigurare obligatorii RCA, potrivit prevederilor legale (Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr. 106 din 21.04.2022).

În cazul în care un conducător auto produce un accident pe teritoriul Republicii Moldova din care rezultă daune materiale și/sau vătămări corporale, asigurătorul va plăti terților prejudiciați despăgubirea, conform asigurării RCA. 

Asigurarea RCA oferă acoperire pentru orice pagubă sau vătămare corporală produsă prin accident rutier, provocat de către posesorul/ utilizatorul de autovehicul pe teritoriul Republicii Moldova

Limitele de răspundere ale asigurării obligatorii RCA interne sunt:

  • pentru daune materiale produse de unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire este de 100 000 de euro, cu echivalentul în lei la cursul oficial de schimb al leului moldovenesc 
  • pentru vătămări corporale și decese cauzate de unul și același accident, limita de despăgubire este de 100 000 de euro – pentru o persoană vătămată sau de 500 000 de euro – pentru mai multe persoane vătămate, indiferent de numărul lor, cu echivalentul în lei la cursul oficial de schimb al leului moldovenesc

Caz asigurat:

În cadrul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, caz asigurat este accidentul produs de un autovehicul, al cărui posesor a îndeplinit obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, cu cauzarea de prejudicii:

a) atât în timpul deplasării, cât şi în timpul staţionării autovehiculului;

b) în urma desprinderii accidentale, în timpul deplasării autovehiculului, a remorcilor, semiremorcilor sau ataşelor;

c) produse de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat autovehiculul;

d) ca urmare a scurgerii, risipirii sau căderii accidentale a substanţelor, materialelor sau obiectelor transportate;

e) la urcarea în autovehicul şi la coborârea din el.

Despăgubirile prevăzute de contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto RCA se plătesc indiferent de numărul cazurilor de accidente care au avut loc în termenul de asigurare. 

 

Loading...
Comandați acum

Partenerii noștri